Firma TCL Corporation odnotowała zysk netto w wysokości 15,5 mln euro podczas trzech pierwszych kwartałów poza rynkiem chińskim, który stale rośnie

29 października firma TCL Corporation opublikowała swój raport o zyskach w trzecim kwartale 2009 r.  Obroty spółki osiągnęły miliard euro, przy wzroście o 26,1% i 34,2% w stosunku do wyników odpowiednio w roku ubiegłym i w ostatnim kwartale. Od stycznia do września firma TCL Corporation zanotowała również obroty w wysokości 3 mld euro, co stanowi wzrost o 5,3% w stosunku do takiego samego okresu w 2008 r., przy zysku netto 15,5 mln euro, który wzrósł o 36% w odniesieniu do tego samego okresu.

Firma TCL Corporation ogłosiła, że w trzecim kwartale 2009 r. zanotowała wyższą efektywność wszystkich swoich operacji, lepszą produktywność oraz poprawę sytuacji ekonomicznej. Wyniki przedsiębiorstwa w dalszym ciągu notują duży wzrost na rynkach zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W ramach swojej głównej aktywności firma TCL Multimedia wygenerowała duży zysk podczas trzeciego kwartału 2009 r.: 7,8 mln euro. Firma wygenerowała 20,6 mln euro zysku w okresie od stycznia do września, co stanowi ważne osiągnięcie na tle wyników z 2008 r. Podczas trzech pierwszych kwartałów sprzedaż ekranów LCD spółki zachowała silny wzrost przy liczbie ogółem 5,5 mln sztuk, co stanowi wzrost o 105,2% w stosunku do poprzedniego roku. W trzecim kwartale sprzedano 2,6 mln ekranów, co stanowi wzrost o 121% w stosunku do poprzedniego roku. Dzięki dużej konsumpcji, programom „Home appliances to the Countryside” i „Trade in” związanym z odnowieniem posiadanego sprzętu oraz polityce sprzyjającej konsumentom firma TCL Corporation zanotowała zyski na rynku chińskim. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 323,4% w stosunku do 2008 r. Sprzedano 1,4 mln sztuk, co stanowiło wzrost o 67,8% w stosunku do roku ubiegłego. Rynek międzynarodowy odnotował również silny wzrost. Od stycznia do września sprzedano 2,5 mln ekranów LCD (wzrost o 33,3%). W trzecim kwartale sprzedaż osiągnęła 42,3% wzrostu przy 1,2 mln sztuk.

Najnowsze informacje o produktach

U5 Biały

Nowa elegancka rama Ultra-Narrow

Więcej