TCL: 10 mln euro zysku w połowie 2009 r.

Firma TCL Corporation zanotowała w pierwszej połowie 2009 r. regularny wzrost, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym opublikowanym 18 sierpnia. Firma TCL Corporation osiągnęła 1,773 mld obrotu. W drugim kwartale spółka zarobiła 988,048 mld euro, co oznacza wzrost o 0,85% w stosunku do roku poprzedniego i 25,6% w stosunku do pierwszego kwartału. Spółka ogłosiła zysk netto w wysokości 10,276 mln euro, co oznacza wzrost o 27,6% w stosunku do roku ubiegłego (bez zysków ze sprzedaży w filii produkującej niskonapięciowy sprzęt elektryczny). W drugim kwartale zysk netto wynosił 8,723 mln euro, co oznacza wzrost o 461,6% w stosunku do pierwszego kwartału.

Dzięki lepszej sytuacji światowej gospodarki w drugim kwartale i postępowi dokonanemu przez firmę TCL Corporation w dziedzinie innowacji, marketingu i rozwoju przedsiębiorstwa, oddziały zagraniczne zanotowały silny wzrost. Ich dochody wzrosty o 53,5% w stosunku do pierwszego kwartału. Firma TCL Corporation wskazuje, że po ustabilizowaniu gospodarki jej międzynarodowe filie czeka wznowienie aktywności. W tym samym czasie środki przedsięwzięte przez rząd mające na celu wzmocnienie popytu gospodarstw domowych (subwencje dla regionów wiejskich, dopłaty do wymiany starego sprzętu gospodarstwa domowego) pozwoliły firmie TCL Corporation zwiększyć zyski o 11,7% w drugim kwartale w stosunku do pierwszego kwartału.

Wspierana przez „operację stabilizacji” w pierwszej połowie 2009 r. firma TCL Corporation umocniła swoje możliwości wdrażania i zarządzania środkami, takimi jak mocny i wydajny system kontroli wewnętrznej. Dzięki temu raport spółki w połowie 2009 r. pokazuje postęp, jeśli chodzi o stosunek zobowiązania/aktywa, marżę brutto, wydatki oraz rotację aktywów. Długi spółki zmniejszyły się o 3,1% w odniesieniu do stosunku zobowiązania/aktywa od początku 2009 r., co oznacza spadek o 5,3 punktu w stosunku do tego samego okresu w 2008 r. Spółka zmniejszyła marżę brutto o 15,8%, co stanowi spadek o 6,3% w stosunku do takiego samego okresu w roku poprzednim.

Analizy ekonomiczne pokazują, że światowy kryzys finansowy odbił się znacznie na popycie na artykuły gospodarstwa domowego. Niemniej jednak, raport z połowy 2009 r. firmy TCL Corporation pokazuje, że spółka zawsze potrafiła utrzymać wzrost nawet w warunkach niestabilnego rynku. Wzrost ten jest szczególnie zauważalny od drugiego kwartału, w którym widać poprawę w stosunku do początku roku. Ponieważ ogólnie w gospodarce, a w szczególności w przemyśle widoczne są oznaki ożywienia, firma TCL Corporation będzie dalej poprawiać wyniki w drugiej połowie 2009 r.

Najnowsze informacje o produktach

U5 Biały

Nowa elegancka rama Ultra-Narrow

Więcej