Firma wyznająca wartości obywatelskie

Filozofia

Firma wyznająca wartości obywatelskie

Bycie liderem w danej dziedzinie zobowiązuje do dawania dobrego przykładu. Głównym założeniem naszej filozofii jest poprawa dobrobytu społeczeństwa. Nasza odpowiedzialność jest globalna. Jej celem jest zarówno podejmowanie licznych inicjatyw na rzecz naszych pracowników, jak również pomoc całym populacjom oraz zapobieganie ryzykom związanym ze środowiskiem.

Nasza siła: nasi pracownicy

Jakość i innowacyjność, które charakteryzują i ożywiają grupę TCL, są dziełem tysięcy zatrudnionych w niej pracowników. Mogą się rozwijać dzięki atmosferze zaufania i rozwojowi osobistemu wszystkich jej uczestników. Firma przestrzega praw i przepisów związanych z kodeksem pracy, zwłaszcza dotyczących życia prywatnego, eliminując na przykład wszelkie formy dyskryminacji. Relacje z pracownikiem są oparte na negocjacjach, zbiorowych i indywidualnych.

Nasze zaangażowanie w sprawy socjalne

Popieranie odpowiedzialnej przedsiębiorczości

Firma TCL wspiera Sife: program aktywujący studentów wokół projektów skupionych na etycznych aspektach przedsiębiorczości.

Pogodzenie przedsiębiorczości i etyki, skutecznego działania oraz odpowiedzialności społecznej to idee, które przyświecają organizacji Sife (Students in Free Entreprise). Inicjatywa ta, zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w 1973 r., ma na celu promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród studentów poprzez zachęcanie ich do proponowania konkretnych rozwiązań dotyczących problemów społecznych, przez pryzmat „humanistyczny i altruistyczny”. Twórca programu Sife, teksański adwokat Rober T. Davis, chciał uczestniczyć w „tworzeniu lepszego świata”.

Z czasem koncepcja rozwinęła się na całym świecie. Mobilizuje ona dziś prawie czterdzieści krajów – w tym Francję – i dziesiątki tysięcy studentów. „Sife jest przede wszystkim programem szkoleniowym, podkreśla Bouchra Aliouat, dyrektor wykonawczy. Celem jest rozwój kompetencji studentów w zakresie komunikacji, zarządzania, administracji projektem w wymiarze ludzkim”. Chodzi także o przekonanie studentów do udostępnienia swoich umiejętności na rzecz wspólnoty. „Chcemy, aby uruchomili oni projekty użyteczne dla społeczeństwa i gospodarki w ogóle, wskazuje Sylvester John, prezes organizacji Sife International. I, jeśli to możliwe, projekty te powinny dawać innym narzędzia i wiedzę, które pozwolą im podnieść ich poziom życia”. Sife wpisuje się w ruch odpowiedzialnej przedsiębiorczości, której znaczenie we Francji rośnie coraz bardziej. To podejście wprowadziło również wiele szkół zarządzania (m.in. Bordeaux EM, EM Lyon, Escem, Euromed, HEC).

Nasza troska o środowisko

Odpowiedzialność społeczna firmy TCL nie ogranicza się do teraźniejszości i do pracowników. Aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko, firma prowadzi prawdziwą politykę ekologiczną. Oprócz zmniejszania zużycia energii elektrycznej, produkcja i transport odbiorników TV wywołują dużo mniej szkodliwych dla środowiska skutków. I tak, dzięki platformom przemysłowym oraz mniejszym pudłom tekturowym zostało znacząco zredukowane zużycie energii. Nasze zaangażowanie zostało docenione, czego dowodem jest wiele certyfikatów, w tym ISO 14001 i IECQ HSPM.

Najnowsze informacje o produktach

U5 Biały

Nowa elegancka rama Ultra-Narrow

Więcej