INFORMACJE O GWARANCJI

Sprawdź gwarancję dołączaną przez firmę TCL do produktów THOMSON

Informacje o gwarancji

Jakie produkty THOMSON są objęte gwarancją przez firmę TCL?

Od marca 2007 r. grupa TCL sprzedaje swoje produkty TV w Polsce pod marką THOMSON, na licencji firmy Technicolor SA. Firma TCL obejmuje gwarancją jedynie telewizory; są to telewizory marki THOMSON sprzedawane od 2007 r.Okresy gwarancji wg typu produktu

Polska

Typ

Marka

Okres

Uwaga

TV CRT (kineskopowy)

THOMSON

1 rok

zakupione do 31.12.2007 (*)

TV CRT (kineskopowy)

THOMSON

2 lata

zakupione po 1.01.2008 (*)

LCD TV

THOMSON

1 rok

zakupione do 31.12.2007 (*)

LCD TV

THOMSON

2 lata

zakupione po 1.01.2008 (*)TV

(*) decyduje data na dowodzie zakupu.

Gwarancja firmy TCL odnośnie do produktów THOMSON

W razie jakichkolwiek problemów dotyczących ww. produktów objętych naszą gwarancją prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika, który jest dostarczany razem z telewizorem lub który można pobrać w formacie PDF w rubryce „Podręcznik użytkownika”.

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania napotkanego problemu, abyśmy mogli pomóc Ci w jego rozwiązaniu, możesz:
– wysłać nam wiadomość, wypełniając formularz w rubryce „Kontakt” i „Kontakt z pomocą techniczną”,
– zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 pod numer:
22-116-8687

W obu przypadkach należy podać następujące informacje:
– symbol produktu
– numer seryjny Gdzie znaleźć numer seryjny?
– dowód zakupu
– opis problemu.

Należy pamiętać, że okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. Gwarancję można przekazywać między klientami, ale ważna jest jedynie data zakupu dokonanego przez pierwszego użytkownika.

Teksty gwarancji odnośnie do telewizorów

Pobierz tekst gwarancji odnośnie do telewizorów

Jak oddać produkt do naprawy?

Aby zlecić naprawę produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Skontaktuje się on z nami, abyśmy mogli zająć się naprawą.

Prosimy pamiętać, że w ramach gwarancji firma TCL zastrzega sobie prawo (zgodnie ze swoim uznaniem) do wymiany części w wadliwych produktach na części nowe lub sprawdzone w fabryce.

Wyłączenia Gwarancja nie dotyczy :

1. Uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe, w tym spowodowanych przez uderzenie pioruna, ogień lub wodę.

2. Kosztów transportu między miejscem zamieszkania a miejscem naprawy oraz innych kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z tą gwarancją.

3. Uszkodzeń produktu spowodowanych zaniedbaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, w tym nieprzestrzeganiem zaleceń użytkowania, instalacji produktu do użytku domowego niezgodnie z przeznaczeniem, zwłaszcza dotyczących obsługi, wypalenia ekranu spowodowanego zbyt długim wyświetlaniem logo nadawcy telewizyjnego.

4. Modyfikacji, adaptacji i przeróbek mających na celu przystosowanie produktu do użytkowania w krajach innych niż te, dla których został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany, lub wszelkich szkód spowodowanych przez te modyfikacje.

5. Modyfikacji, adaptacji i przeróbek produktu wykonanych przez nieautoryzowany punkt serwisowy lub inną osobę.

6. Użycia innego niż normalny użytek domowy oraz w krajach innych niż te, dla których został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany.

7. Produktu, w którym brak numeru seryjnego lub jest on nieczytelny.   

8. Uszkodzonych pojedynczych pikseli, których ilość przekracza następujące wartości:    
– piksele wygaszone: 7
– piksele świecące: 3  
– razem wygaszonych i świecących: 8  

9. Zjawisk niezależnych od woli producenta, w tym związanych z obszarami ze słabym zasięgiem bądź bez zasięgu sygnału naziemnej telewizji cyfrowej itp.   

10. Ograniczeń technicznych lub specyficznych, takich jak te wymienione w podręczniku użytkownika, w tym portów USB przeznaczonych jedynie do serwisowania produktu itp.

Mój produkt jest bez gwarancji lub podlega wyłączeniom z gwarancji

Jeśli okres gwarancji upłynął lub Twój produkt nie podlega już gwarancji, prosimy o kontakt pod numerem 22-116-8687 (*), gdzie uzyskasz informacje o naprawie płatnej.

(*) Poniedziałek - Piątek, 9:00 do 18:00

Produkty objęte gwarancją rozszerzoną oferowaną przez dystrybutorów

Niektórzy dystrybutorzy oferują dodatkowe umowy gwarancyjne. Umowy te mają odrębne warunki i należy je uważnie przeczytać przed podjęciem decyzji. Jeśli taka umowa została przez Ciebie podpisana i chcesz powołać się na nią w celu naprawy usterki produktu, prosimy o zapoznanie się z warunkami stosowania umowy: dokumenty, które należy dostarczyć, numer kontaktowy i warunki, które należy spełnić.

Najnowsze informacje o produktach

U5 Biały

Nowa elegancka rama Ultra-Narrow

Więcej